Növényvédőszerek az egészséges élelmiszerekért! | 2024.02.22

Felhasználási feltételek

2022.07.29

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Agro-Wild Kft., 8676 Karád Hársfa u. 2., adószám: 13896412-2-14, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Agro-Wild Kft
A szolgáltató székhelye: 8676 Karád, Hársfa u. 2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@novenyvedoszer.hu
 
Cégjegyzékszáma: 14-09-314884
Adószáma: 13896412-2-14
 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Vezetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: webnode.hu
 

Alapvető rendelkezések:

1.0. Az általános szerződési feltételek időről időre változhatnak, a feltételek az összes szolgáltatásunkra vonatkoznak, melyeket közvetlenül, vagy közvetve (például: harmadik személy által) nyújtunk az interneten, mobil eszközökön, e-mailen, vagy telefonon keresztül. 
1.0.1 Honlapunk böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot, valamint a Cookie szabályzat alkalmazásával kapcsolatos kitételeket.
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
1.2. Ez a megállapodás nem befolyásol semmilyen más megállapodást az értékesítő kereskedő és a felhasználó között.
 
1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű. Minden jog fenntartava.
 
1.4. Rendelkezésre állás.
 

Adatkezelési szabályok:

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.
 
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A termék csak személyesen, vagy meghatalmazott útján megvásárolhatók. A termékek ára nem tartalmazzák az Áfát, és nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.
 
1.7. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A vásárló 
 A  szolgáltató a felhasználók és az értékesítők által hozzáadott tartalmak minőségéért, teljességéért, megbízhatóságáért, illetve azok típusáért nem vállal felelősséget. Nevezetesen, a szolgáltató oldalán gyűjtött információ nem tekinthető bármiféle tanácsadói szolgáltatásnak vagy tanácsnak.
 
1.8. Különösen fontos, hogy a szolgáltató soha sem veszi át az értékesítő vagy a kereskedő szerepét. A szolgáltató nem vesz részt semmilyen megállapodásban, vagy követelésben, ami a szolgáltató rendelője és az adott kereskedő között történik.
 

Rendelés menete

1.9. A kosárba helyezett árú megrendelése akkor válik véglegessé, ha az e-vény és minden szükséges adat kitöltésre kerül, beleértve a kereskedő egyedi megrendelő lapja is.
 
1.10. Az ár változásának a jogát fenntartjuk. A kereskedelmi tevékenységből adódóan, a minimális kereskedelmi árrés növényvédő szerek esetében 10%, műtrágyák esetében 10%, vetőmagok esetében 10%.  Az árak az áfát nem tartalmazzák! Egyes termékekre eltérő áfa számítás vonatkozik! (fordított áfa, 0%-os áfa, 27%-os áfa)
 
1.11. Fizetési lehetőség az előreutalás, kézpénzes fizetés, szállítási módok: postai csomagküldés,egyedi szervezésű kisteherautós kiszállítás, egyedi szervezésű teherautós kiszállítás.
 
1.12. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 8-10 óráig történik.
 
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót mentesíti a szerződésszegés egyéb következményei alól.
 

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 
1.17. Az elállási jog gyakorlásával csak akkor élhet a vevő, ha bontatlan csomagolásban, az átvételel azonos minőségben visszahozza a vevő az eladó telephelyére az árút. Elállás esetén a szállítási díjakat a vevő köteles állni. Elállási jog gyakorlásával legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árú árát, amennyiben az nem haladja meg az 1.000.000 forintos értékhatárt. Amennyiben 1.000.000 ft-os értéket meghalad az árú, a visszatérítésről a felek külön írásban megállapodnak.
 

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre a gyártó által biztosított garanciát, jótállást, szavatosságot vállalunk. Probléma esetén a márkaképviselők személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. 
 
Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.
 

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, ami a panaszügyintézés helye. Köteles a vállalkozás az adott kereskedelmi módszer sajátosságaihoz igazodóan a panaszok közlése érdekében a vevőt tájékoztatni az elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
 

Vegyes rendelkezések

1.20. Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, egyik Fél sem tesz a Szerződés tárgyára vonatkozó kifejezett vagy törvényi kijelentést és vállalást (többek között eladhatóságra vagy egy adott célra való megfelelésre), és a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden ilyen felelősséget és vállalást kizár.
 1.21. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákral nézve kikötik a Fonyódi Járás Bíróság illetékességét.

Íratkozzon fel a növényvédelmi hírlevelünkre!

Minden hétfőn elküldjük a legfontosabb híreket levélben.  


Megismertem és elfogadom: Adatkezelés
| +36 (84) 510-009 | info@novenyvedoszer.hu | © novenyvedoszer.hu | Minden jog fenntartva.